Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem – Onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod

Kern van de studie Creative Change Management is om buiten kaders te leren denken om zo uitdagingen op verschillende manieren te leren aangaan. Doordat de studenten breed worden opgeleid en met verschillende disciplines in aanraking komen, kunnen ze organisatorische kwesties in een grote verband zien en hier beter op inspringen. Dat is wat we in de toekomst steeds meer nodig hebben: mensen die niet bang zijn voor verandering.

 

De opleiding

Creative Change Management wordt een vierjarige Nederlandstalige hbo-opleiding. We willen deze opzetten in samenwerking met een bestaande hogeschool. De opzet van een liberal arts & science-opleiding op hbo-niveau is uniek: op universitair niveau is al bewezen dat dit een succesformule is. Onze ambitie is om de Creative Change Management opleiding binnen de kaders van het reguliere hbo-onderwijs te laten vallen, zodat deze door de overheid wordt bekostigd en de studie toegankelijk is voor iedereen.

 

Doelgroep

De opleiding richt zich in eerste instantie op studenten met havo- of vwo-diploma die zich breed willen ontwikkelen, die (nog) niet vast willen zitten in één beroepsprofiel en die behoefte hebben aan autonomie. Voor hen is het de perfecte studie om hun talenten te verkennen en te ontplooien.
Tevens is Creative Change Management is een Honours College, onder het keurmerk kleinschalig en intensief onderwijs. Dit houdt in dat het onderwijs ingericht is om aan te zetten tot bijzondere prestaties. De opleiding positioneert zich hiermee anders ten opzichte van reguliere hbo-opleidingen: de studie is bedoeld voor studenten die meer willen en kunnen. Dit vraagt om andere onderwijsvormen. Het onderwijs is erop gericht om studenten verder te laten kijken en anders met uitdagingen om te laten gaan dan het reguliere stappenplan.

 

Inhoud

Creative Change Management is verdeeld in multidisciplinaire modules. Dat betekent dat straks elke module kernelementen bevat van een managementopleiding, gecombineerd wordt met elementen uit de vakgebieden bestuurskunde, onderwijskunde en zorgmanagement. Daarnaast, en net zo belangrijk, volgen de studenten meerdere vakken uit een breed spectrum van disciplines die niet direct te maken hebben met hun hoofdrichting, maar die wel bijdragen aan de algemene persoonlijke ontwikkeling: de liberal arts. Hierbij valt te denken aan: psychologie, talen, bedrijfskunde, economie, creatieve vakken, communicatie, technische vakken, filosofie, antropologie en nog veel meer. Door de opzet van de studie zijn studenten na afloop breed opgeleid en intersectoraal georiënteerd.
Arbeidsmarktperspectieven
Na twee jaar specialiseren de studenten zich in een van de drie hoofdlijnen publieke sector die we aanbieden: overheid, onderwijs en zorg. Eventueel kunnen de studenten uitstromen naar een andere opleiding van de hogeschool waarmee we samenwerken. Uiteindelijk ronden de studenten hun studie af met een Bachelor of Business Administration-diploma. De afgestudeerde studenten zijn sterk als organisator, coach en co-creator en kunnen daardoor op verschillende posities terechtkomen. Denk aan adviesfuncties en managementondersteunende of leidinggevende functies, zoals: projectleider, teamcoach, procesmanager, coördinator of medewerker kwaliteitszorg. Vanuit deze functies helpen ze organisaties met de vaak voortdurende veranderprocessen.