Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem – Kwartiermaker presenteert de stand van zaken

Kwartiermaker presenteert de stand van zaken

Op 15 april heeft onze kwartiermaker Erik Fledderus in een sessie Informatie & Ontmoeting (I&O) verslag uit aan de Gorcumse gemeenteraad over de vorderingen en de laatste nog te nemen hobbels bij ons project. De sessie is online terug te kijken! (Even vooruit zapppen, het begint op 10:00 minuten)

-> Bekijk de I&O-sessie op de website van gemeente Gorinchem

Het plan heeft een belangrijke metamorfose ondergaan. Het beoogde aantal studenten is teruggebracht naar zo’n 100, het wordt in eerste instantie een particuliere opleiding in plaats van bekostigd door de overheid. Kleiner starten betekent echter ook sneller starten, en de aanloopkosten vallen tevens aanmerkelijk gunstiger uit, deze zijn teruggebracht van 7 miljoen euro naar 750.000 euro.
Belangrijke elementen van het plan zijn hetzelfde gebleven: het wordt een brede, kleinschalige en intensieve opleiding, de verwevenheid met bedrijven en instellingen wordt groot en er komt een studenten-“community” in de oude binnenstad. Om het plan te realiseren vraagt de stichting voor de opstartfase een subsidie van 300. 000 euro. Tijdens de exploitatiefase zal de opleiding kostendekkend zijn. Op 20 mei zal het college met een reactie komen op dit verzoek in de vorm van een beleidsvoornemen. Het is de bedoeling om in september 2022 van start te gaan.

 

 

Update: we hebben onze activiteiten voor het realiseren van een HBO-opleiding in Gorinchem vooralsnog gestaakt. Lees de update