Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem – Het project

Het project

Onze ambitie is om in de historische binnenstad van Gorinchem een kleinschalige, brede hbo-bachelor opleiding aan te bieden. De werktitel is ‘Professional College for Technological & Societal Transition’.

 

Waarom een nieuwe hbo-opleiding?

Het hbo in Nederland loopt tegen zijn grenzen aan. Studenten zijn weinig gemotiveerd en het studiesucces is laag. Het onderwijsaanbod is weinig gedifferentieerd en er zijn weinig onderscheidende talentprogramma’s. Landelijk dringt het besef door dat er behoefte is aan kleinschalige leergemeenschappen waar ruimte is voor onderwijsvernieuwing. Juist een nieuwe opleiding op een nieuwe locatie, in samenwerking met een bestaande hbo-partner, kan hierin voorzien.

 

Waarom in Gorinchem?

Gorinchem heeft alle potentie om een succesvolle, maar overzichtelijke studentenstad te worden: een sfeervol en inspirerend historisch centrum, een centrale ligging, een dynamisch geheel van instellingen en bedrijven. Tegelijkertijd staat de functionele regio Gorinchem voor stevige uitdagingen: hoogopgeleide jongeren vertrekken, de regio vergrijst en het voorzieningenaanbod is kwetsbaar. De vestiging van een hbo-opleiding zou voor een belangrijke impuls betekenen. Juist op dit moment ligt hier een enorme kans: het hbo vraagt om vernieuwing, Gorinchem vraagt om een impuls, ons project biedt beide.

 

Wat voor opleiding?

De opleiding ofessional College for Technological & Societal Transtion wordt een vierjarige, Nederlandstalige hbo-bachelor opleiding. Vanwege de breedte van de opleiding wordt er veel van je gevraagd! Net als andere opleidingen volgens het ‘liberal arts & scienes’-principe kunnen de studenten hierbinnen een breed scala aan vakken volgen, waarna ze zich specialiseren. Door met verschillende disciplines in aanraking te komen, krijgen ze een wijdere blik die hen voorbereidt op complexe situaties in hun uiteindelijke werkveld.

De studenten ronden hun studie af met een geaccrediteerd bachelor diploma. Ze zijn dan breed opgeleide organisatiedeskundigen, hebben scherp zicht op diverse technologische ontwikkelingen, waaronder digitalisering, die bij transities een belangrijke rol spelen. Daarnaast weten ze de socio-economische kant te integreren in de uitdagingen waar publieke of private organisaties voor staan. In de tweede helft van de opleiding specialiseer je je in het publieke domein (onderwijs, zorg of overheid) of het private domein (industrie, dienstverlening, agro/food). Het zijn allemaal sectoren met veel urgente uitdagingen, wat een kans biedt om écht een maatschappelijke impact te creëren.

 

Hoeveel studenten?

Om de kleinschaligheid te waarborgen, en realistisch te starten willen we beginnen met maximaal 25 studenten per studiejaar, wat neerkomt op uiteindelijk 100 studenten in totaal. Ze wonen op de campus die we samen met diverse partijen in Gorinchem inrichten. Dat betekent voor de studenten: samen wonen, samen leren. Dit versterkt de band met de opleiding, met de stad en met elkaar.

Update: we hebben onze activiteiten voor het realiseren van een HBO-opleiding in Gorinchem vooralsnog gestaakt. Lees de update