Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem – Het project

Het project

Onze ambitie is om in de historische binnenstad van Gorinchem een brede honoursopleiding op hbo-niveau aan te bieden: Creative Change Management.

 

Waarom een nieuwe hbo-opleiding?

Het hbo in Nederland loopt tegen zijn grenzen aan. Studenten zijn weinig gemotiveerd en het studiesucces is laag. Het onderwijsaanbod is weinig gedifferentieerd en er zijn weinig onderscheidende talentprogramma’s. Landelijk dringt het besef door dat er behoefte is aan kleinschalige leergemeenschappen waar ruimte is voor onderwijsvernieuwing. Juist een nieuwe opleiding op een nieuwe locatie, in samenwerking met een bestaande hbo-partner, kan hierin voorzien.

 

Waarom in Gorinchem?

Gorinchem heeft alle potentie om een succesvolle, maar overzichtelijke studentenstad te worden: een sfeervol en inspirerend historisch centrum, een centrale ligging, een dynamisch geheel van instellingen en bedrijven. Tegelijkertijd staat de functionele regio Gorinchem voor stevige uitdagingen: hoogopgeleide jongeren vertrekken, de regio vergrijst en het voorzieningenaanbod is kwetsbaar. De vestiging van een hbo-opleiding zou voor een belangrijke impuls betekenen. Juist op dit moment ligt hier een enorme kans: het hbo vraagt om vernieuwing, Gorinchem vraagt om een impuls, ons project biedt beide.

 

Wat voor opleiding?

De opleiding Creative Change Management wordt een vierjarige, Nederlandstalige hbo-opleiding. Onze instelling wordt een ‘honours college’: een opleiding waar we méér inzet vragen dan van de gemiddelde student. Net als andere opleidingen volgens het ‘liberal arts’-principe kunnen de studenten hierbinnen een breed scala aan vakken volgen, waarna ze zich specialiseren. Door met verschillende disciplines in aanraking te komen, krijgen ze een wijdere blik die hen voorbereidt op complexe situaties in hun uiteindelijke werkveld.

De studenten ronden hun studie af met een Bachelor of Business Administration-diploma. Ze zijn dan breed opgeleide organisatiedeskundigen, gespecialiseerd in onderwijs-, zorg- of overheidsmanagement. Dit zijn sectoren met veel urgente uitdagingen, wat een kans biedt om écht een maatschappelijk impact te creëren.

 

Hoeveel studenten?

Om de kleinschaligheid te waarborgen, willen we maximaal 150 studenten per studiejaar, wat neerkomt op uiteindelijk 600 studenten in totaal. Ze wonen op de campus die we samen met diverse partijen in Gorinchem inrichten. Dat betekent voor de studenten: samen wonen, samen leren. Dit versterkt de band met de opleiding, met de stad en met elkaar.