Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem – ‘Hbo-instelling is een boost voor héél Gorinchem’

‘Hbo-instelling is een boost voor héél Gorinchem’

Kleinschaliger en geen publieke, maar een private opleiding. Sinds kwartiermaker Erik Fledderus is aangesteld door Stichting Hogeschool Gorinchem is er het een en ander gewijzigd in de plannen voor de vierjarige bacheloropleiding in Gorinchem. Maar de ambitie is er nog steeds, vertelt Fledderus. ,,Think big, start small, scale fast. Dat motto past hier wel.”

Uit: De Stad Gorinchem 20-4-2021

door Mirjam de Swart

Sinds kwartiermaker Erik Fledderus is aangesteld door Stichting Hogeschool Gorinchem is er het een en ander gewijzigd in de plannen voor de vierjarige bacheloropleiding in Gorinchem. Donderdag 15 april presenteerde de kwartiermaker de ‘herijkte’ plannen aan de Goricumse gemeenteraad.

Aanvankelijk ging de stichting ervan uit aan maximaal 600 studenten onderwijs te bieden in Gorinchem. Dat aantal is inmiddels teruggebracht naar 80-100 studenten. Het is de bedoeling dat de vierjarige bacheloropleiding onder verantwoording van HBO Drechtsteden, een private hbo-instelling, komt. Consequentie is dat het collegegeld per jaar een stuk hoger ligt. Om precies te zijn: op 5000 euro per student per jaar.

Het grote voordeel van een meer kleinschalige opleiding is dat de aanloopkosten een stuk minder hoog zijn. Een half jaar geleden werden die aanloopkosten nog op 7 miljoen euro geraamd. Nu verwacht Fledderus 700.000 euro nodig te hebben om het plan te laten slagen. Maximaal 300.000 euro komt voor rekening van de gemeente.

Het idee van een campus blijft ook in deze herziene businesscase overeind staan. Volgens de kwartiermaker moet de campus waar Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem op doelt meer gezien worden als plek waar studenten de verbinding zoeken met initiatieven in de stad. Een plek waar ze werken en zichtbaar zijn. Toch wordt er wel nagedacht over de huisvesting van de studenten. Door goedkopere woonruimte aan te bieden, hoopt Fledderus de hoge collegekosten te kunnen compenseren.

En, ook niet onbelangrijk, er moet gezocht worden naar een nieuwe locatie voor de opleiding. De hoop was gevestigd op het pand aan Groenmarkt 8. Nu dat pand verkocht is, lijkt dat er niet meer in te zitten.

De opleiding moet in september 2022 van start gaan. Studenten studeren dan aan het Professional College voor Technologische en Maatschappelijke Transitie. De naam ‘Creative Change Management’ komt hiermee te vervallen. „Maar het doel van de opleiding blijft hetzelfde: studenten opleiden tot bruggenbouwers.”

-> Lees het uitgebreide interview op de website van De Stad Gorinchem

Update: we hebben onze activiteiten voor het realiseren van een HBO-opleiding in Gorinchem vooralsnog gestaakt. Lees de update