Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem – Door met HBO Creative Change Management

Door met HBO Creative Change Management

De gemeenteraad is donderdagavond 4 juli 2019 akkoord gegaan met de motie van D66 en CDA om door te gaan met de ontwikkeling van HBO Creative Change Management in Gorinchem.

D66 en CDA stelden de raad voor om de ‘businesscase’ voor de HBO-opleiding Creative Change Management als opleidingsvorm in de Liberal Arts & Sciences mede mogelijk te maken. Dit door de eenmalige kosten te dekken uit het jaarrekeningresultaat over 2018.

-> Lees het hele artikel van De Stad Gorinchem

Update: we hebben onze activiteiten voor het realiseren van een HBO-opleiding in Gorinchem vooralsnog gestaakt. Lees de update