Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem – Nieuws

Nieuws

Wij hebben een teleurstellende conclusie moeten trekken: na de vooralsnog terugtrekkende beweging van onze hbo-partner HBO Drechtsteden, gaat het ons niet lukken een bachelor met als vestigingsplaats Gorinchem te realiseren. We hebben dit in een mail aangekondigd en tijdens de Informatie & Ontmoeting-bijeenkomst van 30 september op het gemeentehuis toegelicht.

We hebben een traject van bijna vijf jaar afgelegd. In deze periode hebben we veel steun voor het initiatief gekregen. Deze steun heeft ons gesterkt in de kans van slagen ervan. Het gaf ons de motivatie door te zetten en alles uit de kast te halen om ons doel te bereiken. We hebben grote vorderingen geboekt en we leken heel dicht bij realisatie van de bachelor te zijn.

We moeten onze activiteiten in Gorinchem vooralsnog staken en dat is vooral jammer voor de stad en regio. Een bachelor had onze stad dynamischer, veelzijdiger en mooier gemaakt. Helaas: het mag niet zo zijn. We beraden ons nu op de toekomst, die zich mogelijk buiten Gorinchem af zal spelen.

Mochten er toch nog nieuwe ontwikkelingen komen, dan houden we u hier uiteraard van op de hoogte.

 


Kleinschaliger en geen publieke, maar een private opleiding. Sinds kwartiermaker Erik Fledderus is aangesteld door Stichting Hogeschool Gorinchem is er het een en ander gewijzigd in de plannen voor de vierjarige bacheloropleiding in Gorinchem. Maar de ambitie is er nog steeds, vertelt Fledderus. ,,Think big, start small, scale fast. Dat motto past hier wel.”

Uit: De Stad Gorinchem 20-4-2021

door Mirjam de Swart

(Lees meer…)


Op 15 april heeft onze kwartiermaker Erik Fledderus in een sessie Informatie & Ontmoeting (I&O) verslag uit aan de Gorcumse gemeenteraad over de vorderingen en de laatste nog te nemen hobbels bij ons project. De sessie is online terug te kijken! (Even vooruit zapppen, het begint op 10:00 minuten)

-> Bekijk de I&O-sessie op de website van gemeente Gorinchem

Het plan heeft een belangrijke metamorfose ondergaan. Het beoogde aantal studenten is teruggebracht naar zo’n 100, het wordt in eerste instantie een particuliere opleiding in plaats van bekostigd door de overheid. Kleiner starten betekent echter ook sneller starten, en de aanloopkosten vallen tevens aanmerkelijk gunstiger uit, deze zijn teruggebracht van 7 miljoen euro naar 750.000 euro.
Belangrijke elementen van het plan zijn hetzelfde gebleven: het wordt een brede, kleinschalige en intensieve opleiding, de verwevenheid met bedrijven en instellingen wordt groot en er komt een studenten-“community” in de oude binnenstad. Om het plan te realiseren vraagt de stichting voor de opstartfase een subsidie van 300. 000 euro. Tijdens de exploitatiefase zal de opleiding kostendekkend zijn. Op 20 mei zal het college met een reactie komen op dit verzoek in de vorm van een beleidsvoornemen. Het is de bedoeling om in september 2022 van start te gaan.

 

 


Erik Fledderus ging in oktober 2020 aan de slag als kwartiermaker voor Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem. Zijn agenda staat al maanden lang vol met allerlei gesprekspartners die daarbij kunnen helpen. Hij praat met werkgevers, hogescholen, gemeenten, provincie en ministerie. Daarnaast is Erik de bakens aan het verzetten. Er wordt niet alleen gekeken naar een opleiding die leidt naar de publieke sector maar ook werken bij het bedrijfsleven komt nadrukkelijk in beeld. Tijd om nader met Erik kennis te maken!

 

(Lees meer…)


Afgelopen donderdag 15 oktober heeft de gemeenteraad van Gorinchem een beduidende stap voorwaarts gezet in de realisatie van een hogeschool in de stad. De gemeenteraad verleent de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem subsidie voor het aanstellen van een kwartiermaker. In het komende half jaar zal mede door zijn werk duidelijk worden of Gorinchem in september 2022 de eerste studenten kan verwelkomen.

(Lees meer…)


Hoger Onderwijs Gorinchem presenteerde donderdag zijn businesscase aan de Gorcumse gemeenteraad. De op te richten hogeschool moet een broedplaats voor creativiteit worden en de Arkelstad op de kaart gaan zetten. Met het aanstellen van een kwartiermaker wil de stichting stappen gaan zetten in de richting van het realiseren van deze droom.

Uit: De Stad Gorinchem 22-9-2020

Door Miriam de Swart

(Lees meer…)


Op 17 september heeft de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem haar businesscase gepresenteerd aan de Gorcumse gemeenteraad. Hierin worden de effecten van het vestigen van een hbo-opleiding in Gorinchem beschreven: meer economische en sociale dynamiek. Deze Businesscase voor de realisatie van de opleiding hbo Creative Change Management in Gorinchem is in opdracht van de stichting opgesteld door adviesbureau Berenschot.

De businesscase kijkt nadrukkelijk vooruit: hoe realiseren we deze hbo-opleiding? De Stichting heeft gisteren voorgesteld een kwartiermaker aan te stellen die zich bezig gaat houden met het uitbouwen van een netwerk en het rondkrijgen van de financiering. De tijp is rijp, nu moeten we tempo maken!

De raad vergadert verder over dit onderwerp op 1 oktober, en zal 15 oktober over onze subsidieaanvraag voor de kwartiermaker beslissen.

U kunt de raadssessie van 17 september hier terugkijken: https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/gemeente_gorinchem?session=109520

We houden u op de hoogte van het vervolg!


De column van Roy Grünewald in AD Rivierenland, 14 september 2020:

‘Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem presenteert donderdag aan de gemeenteraad de business case van de opleiding Creatief Verander Management. Doel is om een unieke opleiding te creëren waardoor onze stad een economische en sociale boost krijgt.

Ik hoor gemopper en zie hoofden schudden van mensen die voornamelijk beren op de weg zien. Ik hoop oprecht dat ik het nog mag meemaken dat er een campus komt in of nabij de binnenstad. Vergis u niet wat de impact daarvan is.

Want zeg eerlijk: onze stad is aan het verouderen. Jongeren vluchten weg zodra ze kunnen. Er is hier verdomd weinig voor ze te doen. Dus keren ze ook niet terug. De instroom van studenten zorgt voor een dynamiek die voorkomt dat we een gezapig stadje worden met terrassen vol toeristen en senioren.

Plus een opleiding die uniek is in ons land, waarmee ‘Gorinchem’ een begrip kan worden, zoals ‘Wageningen’ (ook een provinciestadje) wereldwijd bekend is. Een studie die noodzakelijk is voor de toekomst. Immers, de problemen van morgen kunnen we niet oplossen met de antwoorden van vandaag. Daar zijn nieuwe, creatieve denkers en doeners voor nodig. Managers die het voortouw dúrven te nemen. Tegelijkertijd ontstaat een economische impuls door de instroom van creatieve hogeschooldocenten die onze populatie blijvend aanvullen. Het Gorcums gemiddelde IQ vliegt omhoog!

Waar láát je ze dan? Onlangs werd het plan gepresenteerd voor de Nieuwste Doelen op het terrein van Linge II. Het gaat daarbij niet alleen om een theater, maar om een heel complex dat nu nog ingevuld kan worden. Met recreatie, horeca, mediatheek, commerciële ruimten en o ja, ook een theater.

En o ja, je kunt ook bedenken om dáár die toekomstige campus te plannen inclusief studenten huisvesting. Nu het Rijksvastgoedbedrijf de grond wil verkopen vind ik dat de gemeente er als de kippen bij moet zijn om deze unieke kans niet te verkwanselen aan commerciële bouwcowboys. Kom op raadsleden, niet van dat bekrompene. Fortes creantur fortibus! Toch?’


Zoals u zich misschien nog herinnert, nodigden we u een tijdje geleden uit voor de presentatie van onze Businesscase voor de Liberal Arts-opleiding Creative Change Management, die gepland stond voor 22 april.

Deze Businesscase voor de realisatie van de opleiding hbo Creative Change Management in Gorinchem is in opdracht van de stichting opgesteld door adviesbureau Berenschot.

Zoals u weet, zorgde het coronavirus ervoor dat we deze presentatie moesten afgelasten. Dat betekent echter niet dat we hebben stilgezeten! Onze gesprekken met de diverse belanghebbenden zijn gewoon doorgegaan, want we werken nog steeds met volle energie aan dit uitdagende project.

Noteer daarom donderdagavond 17 september 2020 in uw agenda. Tijdens een Informatie & Ontmoeting-sessie van de gemeenteraad van Gorinchem, die begint om 19.30 uur, zullen we de Businesscase op inspirerende wijze aan de raadsleden presenteren en de volgende stap bespreken. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

We wensen u voor nu een goede gezondheid toe en hopen u in september te ontmoeten. Hopelijk tot dan!

 


De gemeenteraad is donderdagavond 4 juli 2019 akkoord gegaan met de motie van D66 en CDA om door te gaan met de ontwikkeling van HBO Creative Change Management in Gorinchem.

D66 en CDA stelden de raad voor om de ‘businesscase’ voor de HBO-opleiding Creative Change Management als opleidingsvorm in de Liberal Arts & Sciences mede mogelijk te maken. Dit door de eenmalige kosten te dekken uit het jaarrekeningresultaat over 2018.

-> Lees het hele artikel van De Stad Gorinchem


Houd het enthousiasme voor dit initiatief vast en blijf erin geloven, luidt de oproep van de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem aan de plaatselijke politiek. De stichting vraagt de gemeente de haalbaarheidsstudie te betalen voor de hbo-opleiding creative change management in Gorinchem.

In het auditorium van het Gorcums Museum gaven initiatiefnemers en andere belanghebbenden van het hbo-plan maandagavond een presentatie over de actuele stand van zaken, belangstellend aangehoord door vertegenwoordigers van politieke fracties.

-> Lees het hele artikel van AD Rivierenland


Wie straks aan de beoogde hbo-opleiding Creative Change Management in Gorinchem afstudeert, heeft volgens het Eindhovense onderzoeksbureau Markteffect goede vooruitzichten op werk: de zorgsector, het onderwijs en de overheid zitten te springen om jonge professionals die beroepshalve kunnen inspelen op veranderingen die in die sectoren plaatsvinden en die veranderingen ook kunnen doorvoeren en realiseren. Kortom: de behoefte bij werkgevers aan afgestudeerde hbo-studenten Creative Change Management is groot. Dit blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek dat Markteffect onlangs uitvoerde voor Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem. De Stichting zal de resultaten op maandag 17 juni 2019 presenteren aan de gemeenteraad van Gorinchem en het college. Op die dag zal ook het onderzoek onder scholieren worden overhandigd waaruit blijkt dat gemiddeld één op de twintig scholieren overweegt om naar de Arkelstad te komen voor de opleiding.

(Lees meer…)


Uit AD Rivierenland:

‘Het Gorcumse college van burgemeester en wethouders is gematigd positief over een hbo-opleiding in de stad. Vorige maand werd bekend dat scholieren in het hele land interesse hebben om in Gorinchem de nieuwe hbo-opleiding Creative Chance Management te gaan volgen; één op de twintig scholieren zou dat overwegen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Markteffect.
“De volgende stap is het opstellen van een business case”, schrijft het college. Hoe hoog het benodigde bedrag is om de opleiding naar Gorinchem te krijgen is nog onduidelijk.

-> Lees het hele artikel


Roy Grünewald in AD Rivierenland:

‘Gorinchem studentenstad, hoe mooi is dat! Met de komst van een hbo-opleiding en een campus is dat een boost voor onze economie. Studenten zorgen voor een nieuwe dynamiek.

Zij verjongen de stad, komen met nieuwe ideeën en straks zijn ze gemotiveerd om de zieltogende jongerenraad invulling te geven. Er ontstaat een uitgaansleven met studentenkroegen. Kortom: hier liggen kansen om de levendigheid van onze stad te bevorderen. Hopelijk blijven ze na hun studie hier hangen om verder een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze stad.’

-> Lees het hele artikel


Als Gorinchem een hbo-opleiding liberal arts & sciences krijgt, is 5% van alle scholieren die van plan zijn een hbo-opleiding te gaan doen, geïnteresseerd om de hbo-opleiding in Gorinchem te volgen. Dat blijkt uit een onderzoek dat het onderzoekbureau Markteffect uit Eindhoven voor de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem heeft uitgevoerd. Aan het onderzoek hebben 594 scholieren uit het hele land deelgenomen. Onderzocht is of er belangstelling is voor deze hbo- opleiding die men in Gorinchem overigens Creative Change Management gaat noemen. Ook is onderzocht of scholieren deze opleiding in Gorinchem willen volgen. Verder is aan de toekomstige studenten gevraagd of ze op een campus in de binnenstad willen wonen. Uit de resultaten blijkt dat de animo onder havo en vwo-leerlingen hoog is: 2.200 scholieren zien deze hbo-opleiding op een campus in de binnenstad van Gorinchem wel zitten.

(Lees meer…)GO2032 is het visietraject van de stad Gorinchem voor de toekomst. Het hbo-initiatief van Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem is een van de projecten die hierbij worden betrokken.


Per januari 2018 heeft Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem een eigen onderkomen op een toplocatie in Gorinchem: het statige Huize Groenmarkt. Dit prachtige, deels 18e-eeuwse pand is eigendom van woningcorporatie Poort 6, die de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem een gedeelte in bruikleen heeft gegeven. De rest van het pand is ondermeer in gebruik bij Citymarketing / VVV en als onderwijslocatie van Vluchtelingenwerk Nederland.

 

 Op 22 december 2017 tekenden wethouder Marcel Doodkorte een intentieovereenkomst met Rutger Kroon van Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem. Hiermee spreken de gemeente en de initiatiefnemers voor een hbo Liberal Arts & Sciences in Gorinchem zich uit om samen te werken. De wethouder complimenteerde de Stichting met de inspanningen en met de verworven steun in de politiek, die vijftigduizend euro heeft gereserveerd voor de hbo-initiatieven in de stad.

-> Lees het artikel in De Stad Gorinchem


Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2018 heeft de Gorcumse gemeenteraad besloten om 50.000 euro opzij te zetten voor initiatieven voor onderwijs op hbo-niveau, op voorstel van de fracties van D66, PvdA en CDA. Het reserveren van geld voor hoger onderwijs sluit ook aan bij Go2032, de toekomstvisie op de stad. Een geweldige steun in de rug voor het plan van Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem om een opleiding Liberal Arts & Sciences in de stad te realiseren!
-> Lees het artikel in AD Rivierenland

-> Lees het interview in De Stad Gorinchem

 Ilhan Tekir van D66 Gorinchem in gesprek met Rutger Kroon, een van de initiatiefnemers om in Gorinchem een hbo Liberal Arts & Sciences te realiseren.


Op 12 oktober 2017 presenteerde de werkgroep Hoger Onderwijs Gorinchem haar plannen voor een hbo-opleiding in Gorinchem aan de gemeenteraad: een kleinschalige opleiding Liberal Arts & Sciences van drie jaar. In de plannen speelt de binnenstad een belangrijke rol: zowel studenten als onderwijsfaciltiteiten moeten hier gehuisvest worden. Dergelijke opleidingen worden al aangeboden op universitair niveau, en Gorinchem zou de eerste stad kunnen worden waar dit op hbo-niveau gebeurt. ‘Daar moet Gorinchem wel haar best voor doen’, aldus Rutger Kroon die namens het Liberal Arts & Science-initiatief sprak. ‘Stel je eens voor: 450 studenten in Gorinchem die hier wonen, studeren en recreëren. Gorinchem zal niet vergrijzen maar verjongen. Daar is daadkracht voor nodig.’ De gemeenteraad gaf het college opdracht om door te pakken en te onderzoeken wat mogelijk is met Liberal Arts & Science en de andere twee hbo-pitches die werden gedaan. Tevens werd hiervoor een geldbedrag gereserveerd.

-> Lees het artikel in Science Guide

-> Lees het artikel in De Stad Gorinchem

-> Lees het artikel in de Gorcumse Courant

 


Update: we hebben onze activiteiten voor het realiseren van een HBO-opleiding in Gorinchem vooralsnog gestaakt. Lees de update