Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem – Businesscase gepresenteerd aan de gemeenteraad

Businesscase gepresenteerd aan de gemeenteraad

Op 17 september heeft de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem haar businesscase gepresenteerd aan de Gorcumse gemeenteraad. Hierin worden de effecten van het vestigen van een hbo-opleiding in Gorinchem beschreven: meer economische en sociale dynamiek. Deze Businesscase voor de realisatie van de opleiding hbo Creative Change Management in Gorinchem is in opdracht van de stichting opgesteld door adviesbureau Berenschot.

De businesscase kijkt nadrukkelijk vooruit: hoe realiseren we deze hbo-opleiding? De Stichting heeft gisteren voorgesteld een kwartiermaker aan te stellen die zich bezig gaat houden met het uitbouwen van een netwerk en het rondkrijgen van de financiering. De tijp is rijp, nu moeten we tempo maken!

De raad vergadert verder over dit onderwerp op 1 oktober, en zal 15 oktober over onze subsidieaanvraag voor de kwartiermaker beslissen.

U kunt de raadssessie van 17 september hier terugkijken: https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/gemeente_gorinchem?session=109520

We houden u op de hoogte van het vervolg!

Update: we hebben onze activiteiten voor het realiseren van een HBO-opleiding in Gorinchem vooralsnog gestaakt. Lees de update